KAINOS

Vienos raidės, simbolio ar skaičiaus kaina: 25 EUR parai.
Pristatymo kaina sumontuojant, o po šventės demontuojant: 1 EUR už 1 km nutolusį nuo Kauno.